Báo cáo truyền thông sự kiện Lễ tổng kết và trao chứng nhận hoàn thành Khóa học JETRO

528

Tổng hợp các trang báo đưa tin về Lễ tổng kết và trao chứng nhận hoàn thành Khóa học JETRO ngày 22/1/2019 vừa qua:

Báo Nhật:

JETRO:
https://www.jetro.go.jp/jetro/topics/2019/1901_topics1.html

NNA Asia
https://www.nna.jp/news/show/1860604

Báo Việt Nam:

Thông tấn xã Việt Nam
https://bnews.vn/giup-sinh-vien-tiep-can-cac-mo-hinh-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-nhat-ban/111319.html

Báo mới
https://baomoi.com/giup-sinh-vien-tiep-can-cac-mo-hinh-kinh-doanh-cua-doanh-nghiep-nhat-ban/c/29438919.epi