Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

Cập nhật ngày 3/6/2020 Danh sách giảng viên, cán bộ cơ hữu của Khoa STT Tên giảng viên, cán bộ Chức danh, bộ môn trực thuộc Email 1 TS. Trần Thị Thu Thuỷ Trưởng khoa Giảng viên chính bộ môn Ngôn ngữ thương...

Lễ bổ nhiệm Phó trưởng Khoa tiếng Nhật

Ngày 23/8/2016, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương chính thức bổ nhiệm Ths. Bùi Thị Loan giữ chức Phó trưởng Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học ngoại thương.

TIN MỚI NHẤT