Lịch sử hình thành và phát triển

Khoa Tiếng Nhật – Trường Đại học Ngoại thương được nhận Giải thưởng Quỹ...

Khoa Tiếng Nhật – Trường Đại học Ngoại thương rất tự hào và vinh dự là một trong ba đại diện đầu tiên của Việt Nam được nhận Giải thưởng Quỹ Giao lưu Quốc...

Giới thiệu về Khoa tiếng Nhật

https://youtu.be/_MCp9YT_Eac https://www.facebook.com/khoatiengnhat.ftu/videos/497883337275482/ Khoa Tiếng Nhật Trường Đại học Ngoại thương, trực thuộc Ban Giám Hiệu, có bề dày lịch sử 44 năm về giảng dạy tiếng Nhật từ năm 1971. Trong suốt hơn 40 năm qua, Khoa...

TIN MỚI NHẤT