Mẫu văn bản

Mẫu đơn xin xét bổ sung đánh giá rèn luyện sinh viên

Đơn xin xét bổ sung đánh giá rèn luyện sinh viên: download

Quy chế, mẫu đơn liên quan đến việc nhập học muộn, bảo lưu

Quy chế xử lý sinh viên đi du học về nước muộn: xem Đơn xin phép vào học muộn: download Đơn xin bảo lưu điểm: download

Quy định cộng điểm vào điểm thi hết học phần

Quy định cộng điểm vào điểm thi hết học phần: Xem Mẫu đăng ký cộng điểm: Download

TIN MỚI NHẤT