Đội ngũ giáo viên

Đội ngũ giáo viên

  Danh sách giảng viên, cán bộ cơ hữu của Khoa Giới thiệu về Khoa và đội ngũ giáo viên STT Tên giảng viên, cán bộ Chức danh, bộ môn trực thuộc Email 1 TS. Trần Thị Thu Thuỷ Trưởng khoa Giảng viên chính...

Lễ bổ nhiệm Phó trưởng Khoa tiếng Nhật

Ngày 23/8/2016, Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương chính thức bổ nhiệm Ths. Bùi Thị Loan giữ chức Phó trưởng Khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học ngoại thương.

TIN MỚI NHẤT