Đội ngũ giáo viên

2771

 

Danh sách giảng viên, cán bộ cơ hữu của Khoa

Giới thiệu về Khoa và đội ngũ giáo viên

STT Tên giảng viên, cán bộ Chức danh, bộ môn trực thuộc Email
1 TS. Trần Thị Thu Thuỷ Trưởng khoa
Giảng viên chính bộ môn Ngôn ngữ thương mại
tranthuyjp@ftu.edu.vn
2 ThS. Bùi Thị Loan Phó trưởng khoa
Giảng viên chính bộ môn Thực hành tiếng
buithiloanjp@ftu.edu.vn
3 TS. Phạm Quang Hưng Giảng viên, trưởng bộ môn Lý thuyết tiếng phamquanghungjp@ftu.edu.vn
4 TS. Nguyễn Thị Bích Huệ Giảng viên, trưởng bộ môn Ngôn ngữ thương mại bichhuejp@ftu.edu.vn
5 TS. Đinh Thị Ngọc Quỳnh Giảng viên, trưởng bộ môn Thực hành tiếng quynhdtnjp@ftu.edu.vn
6 ThS. Vũ Thị Thanh Trang Giảng viên chính bộ môn Lý thuyết tiếng vuthanhtrangjp@ftu.edu.vn
7 TS. Nguyễn Thị Thanh An Giảng viên chính bộ môn Ngôn ngữ thương mại thanhanjp@ftu.edu.vn
8 TS. Hoàng Lê Thu Hương Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ thương mại huonghltjp@ftu.edu.vn
9 TS. Phạm Thị Phương Thảo Giảng viên bộ môn Thực hành tiếng thaopham@ftu.edu.vn
10 ThS. Nguyễn Thanh Thùy Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ thương mại thanhthuyjp@ftu.edu.vn
11 ThS. Nguyễn Thái Hòa Giảng viên bộ môn Lý thuyết tiếng nguyenthaihoa@ftu.edu.vn
12 TS. Hoàng Mai Hương Giảng viên bộ môn Ngôn ngữ thương mại hoangmaihuong@ftu.edu.vn
13 ThS. Dương Thùy Phương Giảng viên bộ môn Lý thuyết tiếng phuongdt.jp@ftu.edu.vn
14 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên bộ môn Thực hành tiếng nguyenthuylinh.ktn@ftu.edu.vn
15 CN. Trịnh Hoàng Anh Duy Trợ giảng bộ môn Thực hành tiếng trinhhoanganhduy@ftu.edu.vn
16 CN. Nguyễn Diệu Thúy Trợ giảng bộ môn Lý thuyết tiếng nguyendieuthuy@ftu.edu.vn
17 Ths. Nguyễn Thị Xuân Tâm Thư ký khoa nguyenxuantam@ftu.edu.vn