Thông báo: Tuyển sinh bổ sung chương trình thạc sĩ và tiến sỹ tại Bỉ và Nhật Bản

496

THÔNG BÁO TUYỂN SINH BỔ SUNG

về cơ hội cấp học bổng và du học nước ngoài của thí sinh trúng tuyển

Các thí sinh tham gia tuyển sinh nếu trúng tuyển các chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và trình độ tiến sĩ tại Trường Đại học Ngoại sẽ có các cơ hội được cấp học bổng để tham gia đào tạo hoặc du học tại nước cụ thể như sau:

1. Cấp học bổng học tại Vương quốc Bỉ

Học viên tham gia các chương trình cao học và nghiên cứu sinh do trường Đại học Ngoại thương cấp bằng có cơ hội được cấp học bổng lên tới 5.100 EUR/người/5 tháng để tham gia 1 kỳ học tập tại Đại học Hasselts (Vương quốc Bỉ).

2. Du học tại Nhật Bản

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác đào tạo giữa trường Đại học Kobe (Nhật Bản) và trường Đại học Ngoại thương, học viên cao học tham gia chương trình các ngành Kinh tế quốc tế, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng và Chính sách và Luật Thương mại quốc tế tại Khoa Sau đại học, trường Đại học Ngoại thương sẽ có thể chuyển tiếp sang các ngành học tương đương tại trường Đại học Kobe và được cấp bằng của trường Đại học Kobe sau khi hoàn thành các môn học còn thiếu theo yêu cầu của phía trường Đại học Kobe.

Chương trình chuyển tiếp du học tại trường Đại học Kobe (Nhật Bản) được triển khai áp dụng từ cao học khóa 23 tuyển sinh tháng 8/2016. Khi sang học tại đây, học viên có cơ hội để nhận học bổng của Trường này với mức học bổng cao nhất lên tới 8.000 USD/năm/người.