Chương trình học tiếng Nhật trực tuyến của Đại học Musashino năm 2022

315
Chương trình học tiếng Nhật trực tuyến của Đại học Musashino năm 2022
Thời gian chương trình: 22/8 (Thứ 2) ~ 02/9 (Thứ 6), năm 2022
Số lượng học viên: Tối đa 70 học viên
Chi Phí: 60.000 yên (bao gồm học phí và tài liệu lớp học)
Hạn nộp hồ sơ: 12/6 (chủ nhật), năm 2022
Chi tiết xin vui lòng xem các link sau:
Thông tin về chương trình:
Mẫu đơn đăng ký:
Cách nhận được bài kiểm tra trình độ tiếng Nhật: