KHẢO SÁT VỀ CHƯƠNG TRÌNH THẠC SỸ TIẾNG NHẬT THƯƠNG MẠI (ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG)

332

Theo chiến lược phát triển các chương trình đào tạo của Khoa Tiếng Nhật, một trong những hoạt động Khoa dự kiến sẽ triển khai là xây dựng Chương trình thạc sỹ chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại theo định hướng ứng dụng. Để nắm bắt nhu cầu của người học, Khoa Tiếng Nhật tiến hành khảo sát lấy ý kiến của sinh viên, cựu sinh viên của Khoa và sinh viên, cựu sinh viên một số trường ĐH khác có liên quan.

Khoa Tiếng Nhật rất mong nhận được sự hợp tác phản hồi bằng trả lời phiếu thu tập thông tin từ phía sinh viên, cựu sinh viên của Khoa và quý vị quan tâm đến chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại theo định hướng ứng dụng

Đường link mẫu phiếu khảo sát: https://forms.gle/EFQrBT593Jt5ngCL7

Thời hạn trả lời: Ngày 4/11/2022 (thứ 6).