Danh sách sinh viên trúng tuyển chương trình liên kết đào tạo cử nhân Luật – Kinh doanh

485

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN

 

“CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT – KINH DOANH (1,5+3)
GIỮA ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẠI HỌC AOMORI CHUO GAKUIN (NHẬT BẢN) KHÓA 2017-2019″

 

STT

HỌ  VÀ 

TÊN

NGÀY SINH

GIỚI TÍNH

 
 

1

PHẠM BÌNH

AN

02/9/1999

NỮ

 

2

VŨ ĐẶNG HẢI

ANH

17/7/1999

NỮ

 

3

PHẠM HIỀN

LINH

24/11/1999

NỮ

 

4

CAO HƯƠNG

LY

04/11/1999

NỮ

 

5

TRẦN HOÀNG

ANH

10/3/1999

NỮ

 

6

MAI HƯƠNG

LINH

02/4/1999

NỮ

 

7

NGUYỄN NHẬT

MINH

01/7/1999

NAM

 

8

NGUYỄN THU

TRANG

18/8/1999

NỮ

 

9

NGUYỄN NGỌC

NGUYÊN

15/5/1999

NAM

 

10

NGUYỄN THU

PHƯƠNG

30/9/1999

NỮ

 

11

TRẦN HOÀNG

SƠN

18/5/1999

NAM

 

12

PHÍ MINH

PHƯƠNG

10/12/1999

NỮ

 

13

LÊ NGUYỄN THÁI

DƯƠNG

8/10/1999

NAM

 

14

NGUYỄN LƯƠNG

TOÀN

23/11/1999

NAM

 

15

NGUYỄN THÙY

LINH

15/7/1999

NỮ

 

16

LƯƠNG BÍCH

THỦY

21/5/1999

NỮ

 

17

NGUYỄN THỊ MINH

HUỆ

15/12/1999

NỮ

 

18

NGUYÊN NGỌC

HÂN

02/11/1999

NỮ

 

19

TRƯƠNG MAI

QUỲNH

7/5/1999

NỮ

 

20

LÊ THỊ HOÀNG

YẾN

21/12/1999

NỮ

 

21

LÊ QUỲNH

TRANG

21/02/1999

NỮ

 

22

BÙI LÊ

NGHỊ

03/09/1998

NAM

 

23

NGUYỄN THỊ NGỌC

ANH

05/4/1999

NỮ

 

24

NGUYỄN THU

THẢO

03/7/1999

NỮ

 

25

THÁI TRẦN MỸ

PHỤNG

28/9/1999

NỮ

 

26

NGUYỄN THỊ THU

GIANG

27/1/1999

NỮ

 

27

NGUYỄN DUY

NĂNG

02/9/1998

NAM

 

28

PHAN NGỌC

ÁNH

21/7/1998

NỮ

 

29

TRẦN TRUNG

KIÊN

29/7/1999

NAM