Lịch nhập học cho sinh viên chương trình liên kết đào tạo cử nhân Luật – Kinh doanh khóa 4

479

LỊCH NHẬP HỌC CHO SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN LUẬT – KINH DOANH (1,5+3)

GIỮA ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐẠI HỌC AOMORI CHUO GAKUIN, NHẬT BẢN – KHÓA 4

NĂM HỌC 2018-2019

 

 

Ngày

 

Giờ

 

Nội dung

 

10/9/2018

 

14:00, tại B 403

 

Sinh viên đến làm thủ tục nhập học tại trường ĐH Ngoại thương (Theo thông báo hướng dẫn trong Giấy báo nhập học)

 

11-14/9/2018

 

 

Tuần học định hướng

 

17/9/2018

 

12:15, tại B 403

 

Bắt đầu học chính thức theo thời khóa biểu

 

1/10/2018

 

9:30 – 11:30, tại D 201

 

Lễ khai giảng