Kỳ thi EJU lần thứ 27 (đợt 2, năm 2015)

512

Để đánh giá năng lực Tiếng Nhật và  trình độ kiến thức cơ bản của học sinh người nước ngoài có nguyện vọng theo học tại các trường Đại học của Nhật bản (bậc Đại học và Sau đại học), Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp với Khoa Tiếng Nhật Trường Đại học Ngoaị Thương và Trường ĐH KHXH & NV (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) tổ chức kỳ thi Du học Nhật Bản (EJU) hàng năm dành cho đối tượng có nguyện vọng du học bậc Cao đẳng, Đại học, Sau đại học tại Nhật Bản.

Ngày 8/11/2015, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, Kỳ thi EJU đã được tổ chức thành công.