CHÍNH THỨC RA MẮT FLYER 2 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA TIẾNG NHẬT MÙA TUYỂN SINH NĂM 2022

432

       Chào mừng các sĩ tử Khỉ vàng 2004 đến với mùa tuyển sinh năm 2022 của Khoa Tiếng Nhật, trường Đại học Ngoại thương. Năm học 2022 – 2023, Khoa tiếp tục tuyển sinh Chương trình tiêu chuẩn Tiếng Nhật thương mại và Chương trình chất lượng cao Tiếng Nhật thương mại. Khoa Tiếng Nhật chính thức ra mắt flyer của mùa tuyển sinh năm 2022. 

 

 

 

 

 

 

CLC TNTM CTTC TNTM