Thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế sinh viên Nghiên cứu khoa học các trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh SR-ICYREB 2022

327

       Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác toàn diện của các Trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh đồng tổ chức Hội thảo thường niên ICYREB, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng sẽ là đơn vị đăng cai tổ chức hội thảo quốc tế Sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học Kinh tế và Kinh doanh (SR-ICYREB 2022) vào ngày 30 tháng 7 năm 2022 tại thành phố Đà Nẵng. Mục tiêu của Hội thảo SR-ICYREB 2022 là hướng đến việc tạo dựng, phát triển một môi trường học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên khối các trường kinh tế và quản trị kinh doanh, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong giai đoạn hội nhập quốc tế và ứng phó trong trạng thái bình thường mới hậu Covid-19.

         Quý thầy cô, các nhà khoa học và các em sinh viên có nguyện vọng viết bài tham dự Hội thảo quốc tế sinh viên Nghiên cứu khoa học các trường đại học khối ngành Kinh tế và Kinh doanh SR-ICYREB 2022, vui lòng tham khảo Thư mời và Thông báo, hướng dẫn tại file đính kèm./.

          Trân trọng!

Call-for-Papers-SR-ICYREB-2022

Truong DH Ngoai thuong – Cong van thu moi va ke hoach to chuc SR-ICYRE2202