THÔNG BÁO VỀ TRIỂN KHAI CUỘC THI SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG (VÒNG SƠ KHẢO- CẤP ĐƠN VỊ)

459

Khoa Tiếng Nhật thông báo tới toàn thể sinh viên, giáo viên chủ nhiệm, và giáo viên giảng dạy các lớp chương trình tiêu chuẩn và chất lượng cao chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại về Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Ngoại thương năm học 2022- 2023.

 1. Mục đích
 • Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo;
 • Phát huy năng lực sáng tạo và nghiên cứu độc lập, làm việc nhóm, khả năng phát triển bản thân của sinh viên;
 • Gắn kết và hỗ trợ cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên và giảng viên của Khoa

 Đối tượng tham gia và quyền lợi của sinh viên

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm tất cả sinh viên thuộc chương trình tiêu chuẩn và chất lượng cao chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại. Sinh viên tham dự với hình thức cá nhân hoặc nhóm (tối đa 5 sinh viên). Mỗi nhóm sinh viên tham dự cuộc thi cần bầu ra một nhóm trưởng chịu trách nhiệm chính về nội dung công trình, các thủ tục hồ sơ, đại diện nhóm nhận các loại thù lao, kinh phí liên quan đến cuộc thi.

Sinh viên tham gia cuộc thi được hưởng các chế độ về đánh giá rèn luyện theo quy định hiện hành của Nhà trường.

 1. Người hướng dẫn:

Mỗi công trình tham dự Cuộc thi có không quá 02  người hướng dẫn, trong đó 01 người là hướng dẫn chính. Người hướng dẫn có thể là giảng viên của Khoa Tiếng Nhật hoặc giảng viên các Khoa chuyên môn khác trong trường có trình độ từ Thạc sỹ trở lên và có chuyên môn phù hợp với công trình, hoặc các chuyên gia ngoài trường có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn gắn với công trình nghiên cứu. Người hướng dẫn chính là giảng viên của Khoa Tiếng Nhật.

Sinh viên có thể để xuất 02 người hướng dẫn trở lên trong trường hợp có nguyện vọng được 01 người hướng dẫn và 03 người trở lên trong trường hợp có nguyện vọng được 02 người hướng dẫn.

 1. Công trình dự thi:

– Các lĩnh vực khoa học và phân loại các công trình dự thi: Các công trình SVNCKH tham dự cuộc thi được phân thành các công trình định hướng nghiên cứu cơ bản (là hoạt động nghiên cứu nhằm khám phá bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự nhiên, xã hội và tư duy), các công trình định hướng nghiên cứu ứng dụng (là hoạt động nghiên cứu vận dụng kết quả NCKH nhằm tạo ra công nghệ mới, đổi mới công nghệ phục vụ lợi ích của con người và xã hội) phù hợp với nội dung chương trình đào tạo.

Sinh viên có thể đăng ký công trình tham dự cuộc thi theo một trong hai định hướng nghiên cứu trên. Công trình được phân vào nhóm nghiên cứu cơ bản hay ứng dụng phụ thuộc vào Báo cáo tổng kết khi nộp cho Khoa. Sinh viên có thể thay đổi tên đề tài và định hướng nghiên cứu trong quá trình thực hiện công trình với điều kiện phải được tất cả người hướng dẫn đồng ý.

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết:

+ Ngôn ngữ trình bày trong báo cáo tổng kết: tiếng Nhật hoặc  tiếng Việt

Tiếng Việt: số trang giới hạn trong phạm vi từ 50 đến 70 trang

Tiếng Nhật: số trang giới hạn trong phạm vi từ 25 đến 50 trang

Mọi thông tin chi tiết các thầy/cô và các em sinh viên đọc file Thể lệ cuộc thi, Thể lệ chấm giải, Các biểu mẫu của cuộc thi tại địa chỉ

https://qlkh.ftu.edu.vn/tintuc/171-van-ban-bieu-mau-ve-hoat-dong-nghian-cuu-khoa-hoc-cua-sinh-vian.html

 1. Tiến độ thực hiện
 • Giai đoạn 1 (26/12/2022- 9/1/2023): nộp hồ sơ đăng ký dự thi bản cứng theo mẫu về Văn Khoa Tiếng Nhật. Link download mẫu hồ sơ đăng ký:

https://docs.google.com/document/d/1ASlu24k9TgylDBanmu6GS4JATmA1UWbcTJ_oUZ5SqVg/edit

Đồng thời, các nhóm dự thi  điền thông tin vào form theo đường link dưới đây:

https://forms.gle/CX3EytuR7TA8dink7

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký:  17:00 ngày 9/1/2023

Thời hạn điền thông tin đăng ký: 23:59 ngày 9/1/2023

 • Giai đoạn 2 (6/2/2023 – 25/4/2023: nộp báo cáo tổng kết công trình tham dự cuộc thi

Thời hạn: 17:00 ngày 25/04/2023 nộp bản cứng và bản mềm báo cáo tổng kết cuộc thi

Hồ sơ gửi về địa chỉ email: qlkhjp@ftu.edu.vn

 • Giai đoạn 3 (26/4- 1/5/2023): Khoa tiến hành chấm phản biện các công trình tham dự
 • Giai đoạn 4 (2/5-5/5/2023): Công bố kết quả Vòng sơ khảo cuộc thi SVNCKH (tổ chức cấp Khoa)

Mọi thông tin cần liên hệ về cuộc thi SVNCKH 2022-2023 các thầy/cô và sinh viên xin liên hệ về email: qlkhjp@ftu.edu.vn, hoặc người phụ trách SVNCKH của Khoa Tiếng Nhật TS. Hoàng Mai Hương (SDT: 0914340890).