Thông báo tuyển sinh Lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm 2020

837

   Đại sứ quán Nhật Bản bắt đầu tuyển sinh lưu học sinh được cấp học bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho) năm tài chính 2020. Hãy tìm hiểu thông tin tuyển sinh theo từng bậc học dưới đây.

1.   Lưu học sinh nghiên cứu sinh (RESEARCH STUDENTS)
(Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1985, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) đại học)

2.   Lưu học sinh đại học (UNDERGRADUATE STUDENTS)
(Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1995, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

3.   Lưu học sinh cao đẳng kỹ thuật (COLLEGE OF TECHNOLOGY STUDENTS)
(Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1995, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

4.   Lưu học sinh trung cấp chuyên nghiệp (SPECIALIZED TRAINING COLLEGE STUDENTS)
(Tư cách ứng tuyển: sinh sau ngày 2 tháng 4 năm 1995, tốt nghiệp (chuẩn bị tốt nghiệp) THPT)

< Lịch tuyển sinh>
Lịch tuyển sinh này có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế.

Năm 2019
Ngày 23 tháng 4
Bắt đầu thông báo tuyển sinh
Ngày 29 tháng 5 (thứ tư)~Ngày 30 tháng 5 (thứ năm) Thời gian tiếp nhận hồ sơ
Cuối tháng 6 Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ và lịch thi viết
Ngày 3 tháng 7 (thứ tư) Thi viết
Cuối tháng 7 Thông báo kết quả vòng thi viết và lịch thi vấn đáp
Ngày 29 tháng 7 (thứ hai), ngày 31 tháng 7 (thứ tư), ngày 1 tháng 8 (thứ năm) Thi vấn đáp
Cuối tháng 8 Thông báo kết quả thi vấn đáp
Tháng 9~tháng 12 Vòng tuyển chọn tại Nhật Bản
Năm 2020
Tháng 1~tháng 2
Thông báo kết quả tuyển chọn cuối cùng
Tháng 4 Lên đường sang Nhật Bản
Tháng 10 Lên đường sang Nhật Bản

Nguồn: website Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam