Báo cáo chuyên đề “Những từ cần chú ý khi viết luận bằng tiếng Nhật”

483

Chiều ngày 14/10 (thứ 6), tại Tầng 3, VJCC, Khoa Tiếng Nhật trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề về “Những từ cần chú ý khi viết luận bằng tiếng Nhật” của PGS.TS, Kashino Wakako (Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ Nhật Bản), GS. Kida Mari (Quỹ Giao lưu Văn hóa Nhật Bản) và PSG.TS, Nguyễn Thị Bích Hà (Khoa Tiếng Nhật).

Trong tiếng Nhật có quy định không sử dụng ngôn ngữ nói trong các văn bản học thuật. Nhưng gần đây, có xu hướng ngôn ngữ viết mang tính khẩu ngữ được sử dụng nhiều trong email, mạng Internet như LINE, Twitter. Trong lĩnh vực giáo dục cũng có ý kiến cho rằng ở nhiều văn bản học thuật đáng lẽ phải sử dụng ngôn ngữ nói thì hiện đang bị sử dụng lẫn cả ngôn từ mang tính khẩu ngữ.

Dựa trên kết quả nghiên cứu phân tích sự khác biệt giữa ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết trong tiếng Nhật, các Báo cáo viên đã cho người nghe thấy được sự cần thiết phải lưu ý tới việc tránh sử dụng ngôn ngữ nói trong văn bản học thuật.

Các Báo cáo viên đã được cung cấp một danh sách có 153 từ cần chú ý đặc biệt. Các từ này được chia thành 4 mức lưu ý: a) không nên sử dụng, b) không nên sử dụng thường xuyên, c) cần lưu ý khi sử dụng, d) sử dụng cũng được. Các từ trong danh sách này cũng đã được tìm thấy khá nhiều qua khảo sát 10 khóa luận và 06 luận văn viết bằng tiếng Nhật của người Việt nam có trình độ tiếng Nhật khác nhau và đã hoặc chưa từng du học ở Nhật.

Ngoài ra, phần báo cáo Tổng quan về Phó từ và những phó từ phải lưu ý khi viết luận hay báo cáo đã rất bổ ích cho giáo viên cũng như sinh viên, những người tham dự nghe báo cáo chuyên đề.

Một số hình ảnh về buổi báo cáo: