Lớp sinh hoạt công dân sinh viên

460

Thực hiện công tác sinh viên năm học 2015-2016 theo kế hoạch của Trường Đại học Ngoại thương, ngày 15/5/2016, Khoa tiếng Nhật đã tổ chức lớp sinh hoạt công dân cho sinh viên giữa khoá và cuối khoá K51, 52, 53.

 

TS. Trần Thị Thu Thuỷ, Trưởng khoa Tiếng Nhật, đã trực tiếp lên lớp giảng dạy buổi sinh hoạt công dân này. Khoa cũng mời một số sinh viên đã tốt nghiệp đến gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn sinh viên đang theo học tại Khoa.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi giao lưu