Học theo dự án – Phương pháp dạy học mới được triển khai

400

“Học theo dự án” (Project Based Learning – PBL” là hình thức học phát huy được tính chủ động, sáng tạo của người học, giúp người học phát triển các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát hiện vấn đề, cialis pas cher kỹ năng giải quyết vấn đề…

 

 Từ năm học 2017-2018 này, Khoa Tiếng Nhật trường ĐHNT bắt đầu đưa hình thức học PBL vào áp dụng trong môn học Giao dịch thương mại.

Với sự hỗ trợ của tổ chức JAPI Nhật Bản, có công ty đã hợp tác với Khoa để cùng tham gia vào giờ học với sinh viên: SoftBank, BANDO và Grooo.

Trên cơ sở những thông tin cơ bản về hoạt động của công ty, những vấn đề công ty muốn giải quyết, những thử thách mới mà công ty muốn đương đầu do Người phụ trách của công ty cung cấp, các sinh viên sẽ cùng đưa ra đề xuất về giải pháp. Mỗi lớp sẽ nghiên cứu về 1 công ty, trong đó mỗi nhóm trong lớp sẽ lựa chọn 1 chủ đề nghiên cứu riêng của nhóm mình về công ty đó.

Đến nay, giờ học PBL đã đi được hơn một nửa chặng đường. Kết quả nghiên cứu của các nhóm sẽ được công bố vào giờ học cuối cùng của môn học. Giáo viên của Khoa và Người phụ trách của công ty sẽ cùng chấm điểm các đề xuất của các em.

Hãy cùng chờ đợi những ý tưởng mới từ các bạn sinh viên năng động.