Kỳ thi EJU

Kỳ thi Du học Nhật Bản 2017 đợt 1

Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản phối hợp với Khoa Tiếng Nhật trường đại học Ngoaị Thương tổ chức kỳ thi du học Nhật Bản năm 2017 với mục đích đánh giá...

Kỳ thi du học Nhật bản – Đợt 2 năm 2016

Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản phối hợp với Khoa Tiếng Nhật trường đại học Ngoaị Thương tổ chức kỳ thi du học Nhật Bản năm 2016 với mục đích đánh giá...

Kỳ thi EJU lần thứ 27 (đợt 2, năm 2015)

Để đánh giá năng lực Tiếng Nhật và  trình độ kiến thức cơ bản của học sinh người nước ngoài có nguyện vọng theo học tại các trường Đại học của Nhật bản (bậc...

EJU – Kỳ thi du học Nhật Bản

Kỳ thi du học Nhật Bản   Tổ chức Hỗ trợ sinh viên Nhật Bản (JASSO) phối hợp với Khoa Tiếng Nhật Trường Đại học Ngoaị Thương và Trường ĐH KHXH & NV (Đại học Quốc...

TIN MỚI NHẤT