CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

405

1. Điểm khác biệt giữa Chương trình TNTM Tiêu chuẩn và TNTM Chất lượng cao là gì?

– Chương trình TNTM Tiêu chuẩn: học tiếng Nhật thông thường ở các học phần thực hành tiếng, lý thuyết tiếng; chuẩn đầu ra tiếng Nhật là JLPT N2; chuẩn đầu ra Ngoại ngữ 2 (một trong các ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nga) là bậc 3/6 theo Khung NLNNVN; chỉ có 1 chuyên ngành được ghi trên Bằng tốt nghiệp đại học là TNTM.

– Chương trình TNTM Chất lượng cao: học tiếng Nhật công sở ngay từ các học phần thực hành tiếng, lý thuyết tiếng; chuẩn đầu ra tiếng Nhật là BJT J2 (500 điểm trở lên); ngoại ngữ 2 là tiếng Anh, đạt chuẩn đầu ra bậc 4/6 theo Khung NLNNVN; được ghi trên Bằng tốt nghiệp đại học 1 chuyên ngành chính là TNTM, 1 chuyên ngành phụ là Kinh doanh quốc tế; đảm bảo 100% sinh viên có nguyện vọng được đi du học/ thực tập tại Nhật Bản; được tham gia các hoạt động ngoại khóa do Khoa và Nhà trường tổ chức; được ưu tiên bố trí phòng học chất lượng tốt.

2. Học phí của Chương trình TNTM Tiêu chuẩn và TNTM Chất lượng cao?

Chương trình TNTM Tiêu chuẩn: trung bình 11.000.000 VND/học kỳ

Chương trình TNTM Chất lượng cao: trung bình 21.000.000 VND/học kỳ

3. Giảng viên của Khoa là người Việt Nam hay người Nhật Bản?

Giảng viên của Khoa gồm cả giảng viên người Việt Nam và các giáo viên, chuyên gia người Nhật Bản. Giảng viên người Việt Nam đều là các giảng viên có trình độ từ Thạc sĩ trở lên, hầu hết đều được đào tạo và nhận học vị thạc sỹ/tiến sỹ tại các trường đại học của Nhật Bản.

4. Sinh viên có cần biết tiếng Nhật trước khi vào học không?

Cả hai chương trình học đều giảng dạy tiếng Nhật từ đầu, phù hợp cho cả sinh viên chưa biết tiếng Nhật và đã biết tiếng Nhật từ trước. 

Chỉ dành cho sinh viên theo học Chương trình TNTM Tiêu chuẩn: Đối với sinh viên  đã biết tiếng Nhật từ trước, sinh viên cho thể đăng ký tham dư Kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Nhật do Khoa tổ chức, và có thể được miễn học/ miễn thi một số học phần tiếng Nhật tùy theo kết quả của bài thi này.

Sinh viên Chương trình TNTM Chất lượng cao học giáo trình Tiếng Nhật thương mại ngay từ năm thứ nhất, nên sẽ không được áp dụng cơ chế miễn học/miễn thi các học phần tiếng Nhật và không được tham dư Kỳ thi đánh giá Năng lực tiếng Nhật của Khoa.

5. Ngoài tiếng Nhật, sinh viên có học thêm Ngoại ngữ gì ở trường không?

– Chương trình TNTM Tiêu chuẩn: sinh viên được học một ngoại ngữ 2 trong chương trình chính khóa là một trong bốn ngoại ngữ Anh, Pháp, Trung, Nga.

Chương trình TNTM Chất lượng cao: sinh viên bắt buộc học thêm Ngoại ngữ 2 là tiếng Anh.

6. Cơ hội học bổng của Khoa như thế nào?

Khoa Tiếng Nhật có những học bổng dành riêng cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Nhật thương mại:

 • Học bổng Nitori (13.000.000 VND/năm x 10 sinh viên) dành cho sinh viên năm thứ hai và thứ tư.
 • Học bổng MEXT tiếng Nhật và văn hóa Nhật Bản (1 năm du học tại Nhật).
 • Học bổng thạc sỹ của tổ chức NPO The New Wind of Asia.

Ngoài ra, sinh viên chuyên ngành TNTM cũng có cơ hội được nhận các học bổng khác dành cho sinh viên toàn trường (do Phòng Quản lý đào tạo, Phòng Hợp tác quốc tế quản lý).

7. Sinh viên có cơ hội đi du học/thực tập tại Nhật Bản không?

Chương trình TNTM Tiêu chuẩn: các chương trình trao đổi/thực tập tại các nước trên thế giới, trong đó số lượng các trường tại Nhật Bản khoảng 40 trường; chương trình song bằng giữa trường ĐH Ngoại thương và trường ĐH Kobe Nhật Bản (sinh viên theo dõi Fanpage FTU Exchange của Phòng Hợp tác Quốc tế để cập nhật thông tin).

Chương trình TNTM Chất lượng cao:

Sinh viên theo dõi Fanpage FTU Exchange của Phòng Hợp tác Quốc tế để cập nhật các chương trình trao đổi/thực tập tại các nước trên thế giới, trong đó số lượng các trường tại Nhật Bản khoảng 40 trường.

Ngoài ra, Khoa Tiếng Nhật đảm bảo 100% sinh viên Chương trình TNTM Chất lượng cao có nguyện vọng được đi du học/ thực tập tại Nhật Bản. Vì vậy, sinh viên sẽ có thêm những cơ hội và lựa chọn  trong việc sang Nhật Bản.

8. Các hoạt động ngoại khóa/định hướng nghề nghiệp của Khoa như thế nào?

Khoa Tiếng Nhật có rất nhiều các hoạt động, chương trình  ngoại khóa/định hướng nghề nghiệp dành cho sinh viên:

 • Chương trình trải nghiệm văn hóa Nhật Bản dành cho sinh viên năm thứ nhất mới nhập học
 • Cuộc thi viết chữ đẹp tiếng Nhật dành cho sinh viên năm thứ nhất
 • Chương trình thực tập giữa khóa tại Nhật Bản
 • Chương trình thực tập hè 01 tuần tại công ty ở Nhật cho sinh viên xuất sắc sau khi học xong học phần NNKTTM 6: Tài chính kế toán
 • Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật NASIC CUP 
 • Cuộc thi Hùng biện tiếng Nhật do Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản tổ chức
 • Khóa học đào tạo Kỹ năng làm việc của JAL
 • Chương trình học theo dự án với doanh nghiệp
 • Chương trình giao lưu I-mate qua email
 • Dạ hội tiếng Nhật
 • Các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa, giữa khóa, cuối khóa giúp sinh viên định hướng học tập và lựa chọn nghề nghiệp.

9. Sinh viên chuyên ngành TNTM có thể học thêm chuyên ngành 2 tại trường ĐH Ngoại thương không?

Sinh viên chuyên ngành TNTM có thể học chuyên ngành 2 tại trường ĐH Ngoại thương sau khi học hết năm thứ nhất và thỏa mãn các điều kiện theo quy định của Nhà trường. Thông tin chi tiết tại website Phòng Quản lý đào tạo.

10. Cách thức xin Thư giới thiệu/Thư tiến cử của Khoa?

Sinh viên tham khảo phần Hỏi đáp đăng trên website Khoa Tiếng Nhật: 

https://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/hoi-dap/huong-dan-quy-trinh-xin-thu-gioi-thieu-tu-khoa-tieng-nhat/

11. Nếu có thắc mắc trong điểm thi cuối kỳ, sinh viên phải làm như thế nào?

Sinh viên tham khảo phần Hỏi đáp của website: 

https://khoatiengnhat.ftu.edu.vn/hoi-dap/quy-trinh-phuc-khao-diem-thi-ket-thuc-hoc-phan/

12. Các câu hỏi liên quan đến các Chương trình tại Trường, Bảng điểm sinh viên, Điểm đánh giá rèn luyện, Học bổng, Bảo lưu, … xem tại website của Phòng Quản lý đào tạo và của Nhà trường.

https://qldt.ftu.edu.vn/faqs.html

http://cs2.ftu.edu.vn/tong-hop-nhung-cau-hoi-thuong-gap-cua-sinh-vien/