“Học theo dự án – Project Based Learning – PBL” lần thứ 2

453

Hợp phần “Học theo dự án – Project Based Learning – PBL” lần thứ 2 dành cho sinh viên năm 4 chuyên ngành Tiếng Nhật Thương mại trường Đại học Ngoại thương đã diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10/2018 và đã thu được những thành quả đáng ghi nhận. 

Những thông tin và những câu hỏi nghiên cứu đến từ 3 Doanh nghiệp đối tác Nhật Bản trong các lĩnh vực Thương mại, Truyền thông, Kế toán đã tạo động lực sáng tạo cho các bạn sinh viên. Kết quả làm việc nhóm của các em cũng đã mang lại những gợi ý độc đáo, thú vị đối với các doanh nghiệp. 

Xin cảm ơn các công ty Mitsui Việt Nam, VEHO, Yamada & parterners đã hợp tác nhiệt tình để Khoa chúng tôi thực hiện được hợp phần này.