Trường Đại học Ngoại thương thông báo xét tuyển hệ đại học chính quy 2020 như sau:

Thông báo xét tuyển chi tiết

Hệ thống xét tuyển trực tuyến vào hệ đại học chính quy năm 2020 https://tuyensinh.ftu.edu.vn/

5 phương thức xét tuyển đại học năm 2020

Quy định về xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Đề án tuyển sinh năm 2020