Lễ bổ nhiệm Phó trưởng Khoa tiếng Nhật

 

Đây là một tin rất vui đối với Khoa tiếng Nhật, Bộ máy cialis generique lãnh đạo Khoa đã chính thức được ổn định để bắt đầu một trang mới. Chúc cô Loan luôn mạnh khoẻ và đạt được nhiều thành công trên cương vị mới, đưa Khoa tiếng Nhật phát triển ngày một vững mạnh.