Quy chế, mẫu đơn liên quan đến việc nhập học muộn, bảo lưu

Quy chế xử lý sinh viên đi du học về nước muộn: xem

Đơn xin phép vào học muộn: download

Đơn xin bảo lưu điểm: download